گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۵۳

 

رخت خطی به مشک تر نوشته ست
براتی بر گل از عنبر نوشته ست
خطا گفتم نه خط است آنکه دوران
به خون عاشقان محضر نوشته ست
فریب عقل را نوشین لب تو
فسون سحر بر شکر نوشته ست
نوشته گر چه خوش زین پیش یاقوت
پس از وی لعل تو خوشتر نوشته ست
بود کاف کرامت هر شکافی
که از تیغت سران را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی