گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۸

 

کشم آهی که گردون پر شرر شیدل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی
بترس از برق آه سوته دیلانکه آه سوته دیلان کارگر شی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹

 

دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شیخرابه خانه‌ام ویرانه‌تر شی
کشم آهی که گردون را بسوجمکه آه سوته دیلان کارگر شی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر