گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۱

 

غم عشق تو کی بر هر سر آیوهمائی کی به هر بوم و بر آیو
زعشقت سرفرازان کامیابندکه خور اول به کهساران بر آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر