گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «انیدرینکاخ»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۶

 

بهل آهنگ سلطانی درین کاخ

سرآور با پریشانی درین کاخ

اگر شیری،که از موری زبونی

مزن طبل سلیمانی درین کاخ

درخشان می شود مانند خورشید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی