گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۷

 

چو دریا شور در جانم میفکنز سودا در بیابانم میفکن
چو پر پشهٔ وصلت ندیدمبه پای پیل هجرانم میفکن
به دست خویش در پای خودم کشبه دست و پای دورانم میفکن
به دشواری به دست آید چو من کسچنین از دست آسانم میفکن
اگر از تشنگی چون شمع مردمبه سیرابی طوفانم میفکن
به چشم او کز ابروی کمان کشبه دل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار