گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۱

 

شدستم پیرو برنائی نماندهبتن توش و توانائی نمانده
بمو واجی برو آلالهٔ چینچرا چینم که بینائی نمانده


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر