گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۸

 

زدل نقش جمالت در نشی یارخیال خط و خالت در نشی یار
مژه سازم بدور دیده پرچینکه تا وینم خیالت در نشی یار


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر