گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵

 

کسیکه ره بفریادم برد نیخبر بر سرو آزادم برد نی
همه خوبان عالم جمع گردندکسیکه یادت از یادم برد نی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر