گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۴۶

 

مگر منعم بگوید شکر نعمت
و گر نه مفلس مسکین چه گوید
دعای دولتش گوئی و بنده
به جز از یارب و آمین چه گوید


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی