گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۲۹

 

بهشتی پیکری کز غایت لطف
سپاه نیکوان را بود سر خیل
سرآمد حسن او و دوزخی شد
فاغشی وجهه قطعا من اللیل


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی