گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹

 

چه عشقست این که در دل شد؟

کزو پایم درین گل شد

به بند او در افتادم

کشیدم بند و مشکل شد

چه شربت بود عشق او؟

[...]

اوحدی