گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶٩۵

 

منم ابن یمین کالماس فکر من

نکو داند ز هر نوعی گهر سفتن

ز شوق و ذوق خواهد طوطی قدس

غبار از گوهر نطقم بپر رفتن

مهارت در سخن دارم ولی نتوان

[...]

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode