گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «یها»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲

 

شهیدان تو را ای نونهال سرگرانیها

نمی آید قیامت بر سر، از نامهربانیها

که خودداری کند با جلوهٔ شمشاد نوخیزت؟

ز رفتارت خجالت می کشد سرو از روانیها

نهال عیش ما را گر به تاراج خزان دادی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی