گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ندمخوشاحالم»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸

 

بشست یار و زلف یار در بندم خوشا حالم

بدرد بی‌دوای دوست خرسندم خوشا حالم

ندیدم چون وفائی در گلی در گلشن عالم

ز دل خار تعلق یک بیک کندم خوشا حالم

برون کردم سر از خاک و ندیدم جای آسایش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی