گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «بباشد»

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۴

 

ترا رحمی به آن چشمان اگر باشد عجب باشد

مسلمانی بترکستان اگر باشد عجب باشد

فقیهم توبه فرماید به شرع مصطفی از تو

ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجیب باشد

بروز هجر میجویم ترا گریان و می گویم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی