گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ارمیچینم»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۸۷

 

ز ناکامی گل از همصحبتان یار می چینم

گلی کز یار باید چیدن از اغیار می چینم

گل از نظاره آن آتشین رخسار می چینم

زبخت سبز از آتش گل بی خار می چینم

گلی کز حسن روزافزون آن دلدار می چینم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی