گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ادمنگهدارد»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۳۵

 

خدا در ماتم آسودگی شادم نگهدارد

ز قید هر دو عالم عشق آزادم نگهدارد

ز تاثیر محبت در قفس چشم اینقدر دارم

که از درد فراموشی صیادم نگهدارد

به اندک التفاتی زآن تغافل پیشه دلشادم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی