گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۸

 

بنای رنگ فطرت بر مزاج دون نمی‌باشد

زمین خانهٔ خورشید جز گردون نمی‌باشد

شکست‌ کار دنیا نیست تشویش دماغ من

خیال موی چینی در سر مجنون نمی‌باشد

کمند همتم گیرایی دارد که چون گردون

[...]

بیدل دهلوی