گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۵

 

کنم رنگین تر از دامان گلچین، چشم خونین را

که در آغوش مژگان بینم، آن دست نگارین را

غرورش تیغ عریانی ست، تا کرده ست سنبل گون

خط مشکین آن مشاطه، دشمن برگ نسرین را

حزین لاهیجی