گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۰۹

 

خداوندا به پیروزی همه گیتی گشادی تو

ز بخت و دولت پیروز ماه و سال شادی تو

از آنگه باز کز مادر بپیروزی بزادی تو

بهر جائی که می باشی بپیروزی نهادی تو

اگر داد و نشاط و جود چون بهرام دادی تو

[...]

قطران تبریزی
 
 
sunny dark_mode