گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۵۷

 

به راه آن وفا دشمن، سر و جان شاد می دادم

دل نامهربانش را، مروت یاد می دادم

ندارم قوت آهی، نفس در سینه می دزدم

اگر می شد، غبار خاطری بر باد می دادم

حزین لاهیجی