گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب هشتم » داستانِ مار افسای و مار

 

بمیر، ای دوست، پیش از مرگ، اگرمی زندگی خواهی

که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما

سعدالدین وراوینی
 
 
sunny dark_mode