گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ونداریایدل»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۲

 

مرا تا کی جگرخون داری ای دل

سرشکم را جگرگون داری ای دل

شدی همدم درون دیده با اشک

همانا عزم بیرون داری ای دل

مرا سرگشته داری گرد عالم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی