گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ممرد»

 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » ندانی تا نباشی محرم مرد

 

ندانی تا نباشی محرم مرد

که دلها زنده گردد از دم مرد

نگهدارد زه و ناله خود را

که خود دار است چون مردان ، غم مرد


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری