گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «انهمیرقص»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۸۵

 

سپندآسا در آتشخانه می رقص

به بال شعله، چون پروانه می رقص

بیفکن خرقه، هنگام سماع است

ز مستوری برآ، مستانه می رقص

سرودی نیست به از غلغل می

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی