گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «التوگشته»

 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴

 

دلم از بس که دنبال تو گشته

دل خون‌گشته پامال تو گشته

مگر در وقت مردن خون فایز

ترشح کرده و خال تو گشته


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۵۹

 

دلم از بس که دنبال تو گشته

دل خون گشته پامال تو گشته

مگر در وقت کشتن خون فایز

ترشح کرده و خال تو گشته


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز