گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

فروزان کن ز رخ، کاشانهای چند

بسوزان شمع من، پروانه اى چند

فغانم گوش کن امشب که فردا

ز من خواهی شنید افسانه اى چند

دلم داند به پاس آشنایی

[...]

حزین لاهیجی