گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۹۴

 

خوشا بادی که ره سوی تو گیرد

چو بر تو بگذرد بوی تو گیرد

چو با روی تو گل گردد معارض

بنفشه جانب روی توگیرد

فتد صد رخنه ام در قبله جان

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode