گنجور

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۴

 

تو طعمِ کس نمیدانی که چونست

والّا تف کنی بر هر چه کونست

ایرج میرزا
 

غروی اصفهانی » دیوان کمپانی » مدایح و مراثی » مدایح و مراثی امیرالمؤمنین علی علیه السلام » شمارهٔ ۶ - فی رثاء امیرالمؤمنین علیه السلام

 

خم گردون دون لبریز خونست

بکام باده نوشان واژگونست

نصیب هر که باشد قربش افزون

از این مینای غم جامی فزونست

حریف مجلس صهبای بیچون

[...]

محمدحسین غروی اصفهانی
 

غروی اصفهانی » دیوان کمپانی » مدایح و مراثی » مدایح و مراثی امیرالمؤمنین علی علیه السلام » شمارهٔ ۶ - فی رثاء امیرالمؤمنین علیه السلام

 

ز خون محراب و مسجد لاله گونست

أمیرالمؤمنین غرقاب خونست

ز خون محراب و مسجد لاله گونست

امیرالمؤمنین غرقاب خونست

ز خون محراب و مسجد لاله گونست

[...]

محمدحسین غروی اصفهانی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - نامهٔ منظوم

 

کنون‌ شاها کجایی حال‌ چونست‌؟

که ‌از هجر تو دل‌ها غرق‌ خونست

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۶
۷
۸