گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۰

 

ز مستی تا دل‌آرامم برفته‌ست

همه رونق ز ایّامم برفته‌ست

به دوران‌ها نیاید در گلستان

چنان مرغی که از دامم برفته‌ست

ثبات و عقل و تمییزم نمانده‌ست

[...]

حکیم نزاری