گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۶

 

اگر خونی نریزد شاه عالم

بسا خونا که در عالم بریزند

بباید کشت هر یکچند گرگی

به زاری تا دگر گرگان گریزند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » مسلمانان به خویشان در ستیزند

 

مسلمانان به خویشان در ستیزند

بجز نقش دوئی بر دل نریزند

بنالند از کسی خشتی بگیرد

از آن مسجد که خود از وی گریزند


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری