گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۹

 

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم

از آنرویی که هر دو تیره روجیم

ته بلبل حاش لله مثل مو نی

نبو جز درد و غم یک عمر روجیم

باباطاهر