گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱

 

ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

که این تاریک شوانرا چون کرم روج

کهی واجم که کی این روج آیو

کهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج

باباطاهر