گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۳

 

درین بوم و برانم پرورش نه

شوانم جا و روزانم خورش نه

سری دیرم که مغزی اندرو نه

تنی دیرم که پروای سرش نه

باباطاهر