گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۰

 

به دردت داروی دردم نباشد

ز دردت جز رخی زردم نباشد

ز روی لطف خود دریاب ما را

که گر جویی دگر گردم نباشد

به میدان وفا و عشق بازی

[...]

جهان ملک خاتون