گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۹۵

 

لبت دل دزد و من از وی شکر دزد

کم افتاده ست ازینسان دزد بر دزد

ز چشمم شست چشمت سرمه خواب

به عیاری برد کحل از بصر دزد

تنت را بنگرم دزدیده زانسان

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode