گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۱۴ - کعبهٔ دل

 

بظاهر، ملک تن را پادشائیم

بمعنی، خانهٔ خاص خدائیم

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳