گنجور

اشعار مشابه

 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵

 

غم و غصه تن و جانم گرفته

فراق یا دامانم گرفته

به کشتی اجل فایز سوار است

میان آب، طوفانم گرفته


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۷۲

 

غم و غصه تن و جانم گرفته

فراق یار دامانم گرفته

به کشتی اجل فایز سوار است

میان آب توفانم گرفته


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز