گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۰

 

گرم یک لحظه بنوازی چه باشد

نظر بر حالم اندازی چه باشد

دمی آخر ز روی مهربانی

اگر با دوست پردازی چه باشد

اگر در بوته ی غم زآتش هجر

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode