گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰۰

 

دل من عشق بازی نیک داند

لبت عاشق نوازی نیک داند

چو بر بازیست دل در کار عشقت

به جان تو که بازی نیک داند

دلم در بوته ی هجران رویت

[...]

جهان ملک خاتون