گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۸

 

بغیر ته دگر یاری ندیرم

به اغیاری سر و کاری ندیرم

بدکان ته آن کاسد متاعم

که اصلا روی بازاری ندیرم

باباطاهر