گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۸۸

 

نهانی کرده ای یغما، دل من

کجا بردی؟ چه کردی با دل من؟

گرانبار تغافلها نگاهت

سبکدوش تمناها، دل من

حزین لاهیجی