گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۱

 

مرا دیوانه و شیدا ته دیری

مرا سرگشته و رسوا ته دیری

نمیدونم دلم دارد کجا جای

همیدونم که دردی جا ته دیری

باباطاهر