گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳

 

چه گویی ز لب دوست شکر وام توان خواست

چنان سخت کمان کوست ازو کام توان خواست

به وصل لب آن ماه به زر یافت توان راه

کز آن لب به یکی ماه یکی جام توان خواست

چو او تند کند خوی، مبر نام لب اوی

[...]

خاقانی
 
 
sunny dark_mode