گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت سوم » بخش دوم - قسمت دوم

 

دریغا از آن زن که خسته می پرسید

راه حمام منجاب از کجاست؟

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode