گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » اشعار پراکنده » بحر طویل

 

سقاک الله ای دیار

که از دور روزگار

تهی مانده ای ز یار

من و جان بی قرار

به گرد تو اشکبار

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode