گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۵

 

بپوش خط بناگوش نازنین کسی
که نیست ایمن ازین فتنه عقل و دین کسی
به کین هیچکسان برمیان کمر بستی
کمر نبسته چو تو هیچ کس به کین کسی
به آن صلایه اقبال هر سری نه سزاست
مباد خاک درت صندل جبین کسی
به دستیاری دولت فلک سبیکه سیم
چو ساعدت ننهاده در آستین کسی
به خاک سوخته جانا مکن خرام مباد
رسد به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی