گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - وله روح‌الله روحه

 

بر آستان در او کسی که راهش هستقبول و منزلت آفتاب و ماهش هست
به راستی سر ازین دامگاه دامن‌گیرکسی برد که ز توفیق او پناهش هست
گرت ز گوشهٔ دل خواهش محبت اوستیقین بدان که از آنگونه نیز خواهش هست
چه باک از آن که پراکنده حالتیم و روان؟اگر چنانکه به احوال ما نگاهش هست
تو با خدای […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی