گنجور

کسایی » دیوان اشعار » به نوبهار …

 

به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت
درخت سبز عَلَم گشت و خاک مُعْلَم گشت
نسیم نیمشبان جبرئیل گشت مگر
که بیخ و شاخ درختان خشک مریم گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی