گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۹۹

 

بسا سخن که مرا بود وان نگفته بماندز من نخواست کس آنرا و آن نهفته بماند
سخن که گفته بود همچو در سفته بودمرا رواست گر این در من نسفته بماند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری